Subscription plan – ไทย

Subscription plan – ไทย

บรรจุภัณฑ์

การสมัครสมาชิก

ชุดครอบครัว

ดูแลช่องปากสำหรับครอบครัว 3 คน

฿ 199 ต่อเดือน
  • แปรงสีฟันผู้ใหญ่ 2 ชิ้น และแปรงสีฟันสำหรับเด็ก 1 ชิ้น
  • ยาสีฟัน 4 หลอด (25 กรัม) และยาสีฟันสำหรับเด็ก 2 หลอด

ชุดครอบครัวใหญ่

เพื่อให้ครอบครัวใหญ่ได้รับประสบการณ์การดูแลช่องปากที่ดียิ่งขึ้น

฿ 299 ต่อเดือน
  • แปรงสีฟันผู้ใหญ่ 2 ชิ้น
  • แปรงสีฟันผู้สูงอายุ 2 ชิ้น
  • แปรงสีฟันเด็ก 2 ชิ้น
  • ยาสีฟัน 8 ชิ้น (25 กรัม)
  • ยาสีฟันสำหรับเด็ก 4 ชิ้น (25 กรัม)

รีวิว